TELVERDE: 0800 800 954

    HOME  ::  CONTACT  
    PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - 09:00 - 17:00
Marti - Joi - 09:00 - 14:00
Vineri - nu se lucreaza cu publicul
   

NOUTATI

Verificare calitate de asigurat
Certificate digitale
Anunturi
Contractare PNS 2013
Contractare 2013
Contractare 2014
Portal CNAS - SIUI

   

DESPRE CAS ILFOV

Despre noi
Prezentare
Conducere
Organizare administrativa
Declaratii de avere si interese
Rapoarte de activitate
Comunicate de presa
Legislatie
Linkuri utile
Informatii publice
Concursuri

ASIGURARI

Formulare europene
Asigurati
Plata contributie
Contract asigurare
Debitori
Metodologie
Cardul European
Adeverinta de asigurat
Dispozitive medicale

PARTENERI

Medici de familie
Medici stomatologi
Paraclinice
Spitale
Ambulanta
Farmacii
Furnizori dispozitive medicale
Ambulatorii de specialitate
Recuperare medicala
Ingrijire medicala la domiciliu

 

   

FORMULARE EUROPENE

» Formulare E***

» Precizari privind Formulare utilizate în aplicarea Regulamentelor europene de securitate sociala nr. 1408/71 si 574/72

» Regulamentul CEE Nr.1408/1971 al Consiliului Uniunii Europene
      
» Regulamentul CEE Nr.574/1972 al Consiliului Uniunii Europene

» Proiect de norme metodologice pentru aplicarea regulamentelor CEE nr. 1408/1971 si nr. 574/1972

» Comisia Europeana

Download:
     » Form_E_001
     » Form_E_104
     » Form_E_106
     » Form_E_107
     » Form_E_108
     » Form_E_109
     » Form_E_112
     » Form_E_115
     » Form_E_116
     » Form_E_117
     » Form_E_118
     » Form_E_120
     » Form_E_121
     » Form_E_125
     » Form_E_126
     » Form_E_127

 

NR. CRT.

DENUMIREA FORMULARULUI

FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARELOR EUROPENE

1

REGULAMENTE DE SECURITATE SOCIALA EEE

FORMULAR E001

2

ATESTAT PRIVIND TOTALIZAREA PERIOADELOR DE ASIGURARE, DE MUNCA SAU DE RESEDINTA

FORMULAR 104

1. Cerere
2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
3. Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
4. Adeverinta de asigurat eliberata de CASIF - original
5. Carte de munca – copie conform cu originalul

3

ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE ISI AU RESEDINTA INTR-UN ALT STAT DECAT STATUL COMPETENT
(Lucratori salariati sau independenti si membrii familiei lor care au resedinta impreuna cu ei ; membrii ai familiei lucratorilor in situatie de somaj)

FORMULAR E106

1. Cerere
2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
3. Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
4. Adeverinta de asigurat eliberata de CASIF - original
5. Contract de muncasddd – copie legalizata
6. Contract de detasare – copie legalizata
7. E 101 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale

4

CERERE DE ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA

FORMULAR E107

5

NOTIFICAREA SUSPENDARII SAU SUPRIMARII DREPTULUI LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE
(Persoane care au resedinta in alt stat decat statul competent)

FORMULAR E108

6

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE SI ACTUALIZAREA LISTELOR

FORMULAR E109

7

ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA - MATERNITATE

FORMULAR E112

(in cazul adultilor)

1. Cerere
2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
3. Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
4. Adeverinta de asigurat eliberata de CASIF - original
5. Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
6. Raport medical (model tipizat - original)
7. Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei 

sau 

(in cazul minorilor)

1. Cerere
2. Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
3. Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate)
4. Adeverinta de asigurat eliberata de CASIF pentru ambii parinti – original
5. Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
6. Raport medical (model tipizat - original)
7. Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei 

8

CERERE DE PRESTATII IN BANI PENTRU INCAPACITATE DE MUNCA

FORMULAR E115

10

ACORDAREA DE PRESTATII IN BANI IN CAZ DE MATERNITATE SI DE INCAPACITATE DE MUNCA

11

NOTIFICAREA NERECUNOASTERII SAU A INCHEIERII INCAPACITATII DE MUNCA

FORMULAR E118

12

ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR

FORMULAR E120

13

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIEI ACESTORA SI ACTUALIZAREA LISTELOR

FORMULAR E121

1. Cerere
2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
3. Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
4. Adeverinta de asigurat eliberata de CASIF - original
5. Decizie pensionare (copie)
6. Ultimul talon de pensie (copie)
7. Dovada resedinta – traducere legalizata 

14

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND CHELTUIELILE EFECTIVE

FORMULAR E125

15

STABILIREA TARIFELOR IN VEDEREA RAMBURSARII PRESTATIILOR IN NATURA

FORMULAR 126

RAPORT MEDICAL PRIVIND INCAPACITATEA DE MUNCA

(Boala, maternitate, accident de munca, boala profesionala)

FORMULAR E116

16

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND SUMELE FORFETARE LUNARE

FORMULAR E127

17

ACORDURI INTERNATIONALE (RTR/RY)

FORMULA RTR/RY

1. Cerere
2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
3. Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
4. Adeverinta de asigurat eliberata de CASIF - original
5. Permis de munca (copie si original pentru conformitate)
6. Permis de sedere(copie si original pentru conformitate)
7. Contract de munca – copie legalizata  

Copyright ® CAS ILFOV 2005 - 2006. Drepturile sunt rezervate
Actualizat la: 14.06.2013